TVT-koulutusta peruskoulun matematiikanopettajille

Kirjoittaja: 

Tuula Havonen, MAOL-hallituksen jäsen, "Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa" -hankevastaava

Syksyllä yläkoulun puolella aloitetun uuden opetussuunnitelman mukaan tulisi kaikissa oppiaineissa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa siten, että oppilaiden taidot kehittyvät toisen asteen koulutuksen tarpeiden mukaisiksi.

Kaikkien oppiaineiden osalta kyse on laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta, L5:”Oppilaille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.”

Matemaattisten aineiden osalta vaatimus on vielä tätäkin konkreettisempi. Oppilaiden tulisi osata, käyttää sähköisiä mittausohjelmistoja, kerätä erilaisissa tutkimuksissa mittaustuloksia ja piirtää niistä kaavioita ja kuvaajia, S1: ”Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.” Sekä tavoite, T9: ”Opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittatulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.” Tiedon hankkimisen osalta tavoitetta tarkennetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteessa, L5: ”Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen – tapaa toimia ja tuottaa tietoa.”

MAOL on tiedostanut tämän koulutuksellisen tarpeen. OPH:n tuella on suunniteltu kaksipäiväinen koulutus, toteutettavaksi viidellätoista paikkakunnalla, Tampereella lisäksi ruotsinkielisenä. Koulutus muodostuu neljästä moduulista (ks. kuva alla).

Tietoa koulutusten sisällöstä, paikkakunnista ja aikatauluista löytyy MAOL-verkkosivuilta: www.maol.fi polkua Opettajille/Tutustu tuleviin koulutuksiin/Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (2017–2018, peruskoulu).

Sivuilla on tietoa myös muista kevään aikana järjestettävistä lukiokoulutuksista. Kaikkiin koulutuksin liittyvät materiaalit ovat vapaasti käytettävissä kouluissa oppitunneilla.

Materiaalit- linkin alta löytyy myös viime vuoden Ohjelmointikoulutuksessa käytetty materiaali, joka on täydentynyt vastaamaan myös alakoulun ohjelmoinnin opetuksen tarpeita. Materiaaliin on tulossa kevään aikana myös Python-ohjelmointitehtäviä sekä materiaalia ruotsin kielellä.

 

[Julkaistu: Dimensio 1/2018]

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00