Dimensio 6/2016

Pääkirjoitus:

Vetoomus ylioppilastutkinto­lautakunnalle ja päättäjille

MAOL vetoaa ylioppilastutkintolautakuntaan ja päättäjiin, että Abitti-koejärjestelmään saadaan välittömästi sähköistä ylioppilaskoetta vastaava testialusta, jossa A-osassa on estetty symboliset laskinohjelmat ja käytössä on editori, millä opiskelija voi tuottaa vaivattomasti matemaattista tekstiä.

Ylioppilaskoe muuttuu kokonaisuudessaan sähköiseksi kevääseen 2019 mennessä. Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) pääsihteerin Kaisa Vähähyypän mukaan tutkinnon muuttaminen sähköiseksi lähti liikkeelle vuonna 2011 hallituksen päätöksellä. Asiaa oli ehdotettu jo aiemmin 2010 lukiokoulutuksen kehittämistä käsitelleen työryhmän raportissa. Sähköisen kokeen lähtökohtana on ollut huomattavat edut vanhaan kokeeseen nähden, kuten esimerkiksi tekstin muokkaaminen, liikkuvan kuvan hyödyntäminen ja datan käsittely. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto on kuitenkin huolissaan siitä, että matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijoita ei ole otettu tarpeeksi ja riittävän ajoissa huomioon tässä uudistuksessa.

Matematiikan sähköinen ylioppilaskoe suoritetaan ensimmäisen kerran keväällä 2019 ja jo sitä ennen kemia ja fysiikka syksyllä 2018. Ne opiskelijat, joita tämä koskee, ovat jo aloittaneet lukio-opintonsa tänä syksynä. Matematiikan koe kirjoitetaan kaksiosaisena. A-osassa on estetty symbolisten laskinohjelmistojen käyttäminen ja koevastaukset kirjoitetaan vielä määrittelemättömän matematiikkaeditorin avulla. MAOL on ilmaissut YTL:lle huolensa siitä, että tällaista vastausalustaa ei toistaiseksi ole Abitti-järjestelmässä käytössä. Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus tutustua ja harjoitella vastaamista järjestelmään, joka vaatii perehtyneisyyttä ja erityisosaamista matemaattisen tekstin sähköiseen tuottamiseen. MAOL on huolissaan myös siitä, miten sähköinen koe tulee muuttamaan ylioppilaskokeen tehtäviä. Huomion arvoista on se, että jo selaimessa on laskin mukana, jota näppärät osaajat voivat hyödyntää. Tästä syystä YTL onkin tehnyt päätöksen lisätä A-osaan funktiolaskimen, jossa ei kuitenkaan ole symbolisen laskennan ominaisuuksia. On huomioitava myös se, että ylioppilastutkinnon merkitys tulee lisääntymään lähiaikoina, sillä tutkintoa tullaan hyödyntämään korkea-asteen opiskelijavalinnassa pääsykokeen sijaan.

OPETTAJA – VAIKUTA

Nyt on aika opettajien vaikuttaa tuleviin ylioppilaskokeisiin mielipitein ja ehdotuksin. Jokaisella meillä on erilaisia tuttuja vaikuttajina. Heihin kannattaa nyt olla yhteydessä keihään kärjen ollessa nimenomaan opiskelijan yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa korostavana. Voit myös vaikuttaa suoraan ylioppilastutkintolautakuntaan. YTL:n jäsen ja matematiikan kokeen kehittämisryhmän puheenjohtaja Peter Hästö julkaisee blogia, jonka tavoitteena on lisätä keskustelua opettajien ja sensoreiden välillä. Hänen sivustollaan on mahdollisuus kommentoida sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeita ja vaikuttaa niiden rakenteeseen sekä sisältöihin tulevaisuudessa. (https://phasto.wordpress.com/)

Opettajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa kaavaeditorin ja piirto-ohjelman valintaan. Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa tarvitaan matemaattisia merkintöjä, reaktioyhtälöitä ja erityisesti kemiassa orgaanisen kemian rakennekaavojen piirtämistä. Ehdotuksia ja toiveita voi lähettää YTL:n projektipäällikkö Matti Latulle ja muille sähköisen kokeen kehittäjille. Tutustu aiheeseen Latun blogissa. (https://digabi.fi/author/matti/)

OPETTAJA – MUISTA

Huolimatta ylioppilaskokeen sähköistymisestä, ei kaikkien oppituntien eikä kurssikokeiden tarvitse olla sähköisessä muodossa. Aineenopiskelu ja ymmärtäminen vaativat edelleen myös traditionaalisia oppimisen tapoja. Kynää ja paperia voidaan edelleen hyödyntää opetuksessa ja onhan ylioppilaskokeessakin paperille luonnostelu sallittua ja jopa toivottavaa. Tällä hetkellä matematiikan kurssikokeen A-osa kannattaa tehdä paperiversiona, mutta myös sähköiseen Abitti-kokeeseen vastaamista on hyvä harjoitella opiskelijoiden kanssa.

Tietokone on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Mukavaa joulunodotusta.

 

 
Leena Mannila
puheenjohtaja
MAOL ry
leena.mannila@maol.fi

 

 


Sisällys

5     Pääkirjoitus, Leena Mannila

6     Hattulan silloilta, Jukka O. Mattila

7     Matematiikan Valtakunnallinen Koe 6. luokalle keväällä 2016, Matti Lehtonen ja ja Matias Myllymäki

10   Matematiikan Valtakunnallinen Koe 9. luokalle keväällä 2016, Heidi Kivioja, Ari-Pekka Vallenius ja Maiju Väyrynen

17   Matematiikan koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2016, Juha Oikkonen

21   Fysiikan koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2016, Leena Partanen ja Ismo Koponen

29   Kemian koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2016, Jouni Välisaari, Marja Montonen ja Tiina Tähkä

38   Miljoonakaupungissa matematiikan opetuksen tutkimuksen konferenssissa, Riikka Palkki

42   Matematiikan opetuksen maailmankylä, Tapani Jussila

47   Opettajien vinkkikoulu matematiikan opetukseen osa 2: yläkoulu, Marianna Jokila

51   MAL 55 vuotta, Leena Mannila ja Katri Halkka

54   GeoGebra-täydennyskoulutuksia verkossa, Anna Kairema ja Jenni Räsänen

58   Ennakointi ei ole sirkustemppu, Piia Simpanen

61   Vuoden opettaja, Raimo Huhtala

65   Matematiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

66   Fysiikan pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

67   Kemian pulmasivu (Pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00