Dimensio 2/2018

 


Kaisa Vähähyyppä

Päätoimittaja, Dimensio
Kehitysjohtaja, MAOL
kaisa.vahahyyppa@maol.fi

Pääkirjoitus: Kaiken takana on muutos

Fysiikan professori ja tietokirjailija Michio Kaku on kehottanut tekemään listan kaikista niistä asioista, jotka ovat mahdottomia ja pohtimaan ovatko ne mahdottomia vielä tuhannen vuoden päästä. Lähes kaikki nykyteknologia olisi ollut mahdotonta tuhat vuotta sitten.

Muutos on tullut jäädäkseen ja sen nopeus kiihtyy. Vastaamme tulee jatkuvasti isoja asioita, megatrendeiksi kutsuttuja kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, robotisaatio, syrjäytyminen vain muutamia mainitakseni. Näiden ratkaiseminen vaatii valtavasti eri tahojen yhteistyötä ja pohdintaa globaalisti. Varsin monen ongelman ratkaisuun tarvitaan myös teknologiaa, mutta enemmän kuitenkin asenteiden muuttumista. Koulutuksella on näissäkin asioissa valtava merkitys. Koulutus, opiskelu, oppiminen tuovat tietoa ja ymmärrystä ongelmasta ja mahdollisista ratkaisuista. Laajan yleissivistyksen merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa.

Me elämme muuttuvassa maailmassa. Ulko­puolelle on vaikea jäädä, koska maailma ympärillä muuttuu haluamme tai emme. Se tarkoittaa toimintatapojen muutosta kaikkialla, yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä ja muutos lähtee meistä jokaisesta. Oman jaksamisen kannalta parasta on yrittää löytää isoista tai pienistä muutoksista positiivisia asioita.

Megatrendit ovet olemassa kouluissakin taustalla, vaikka kouluissa muutos näkyy erilaisena, lähinnä konkreettisina rakennemuutossuunnitelmina. Koululaitos varhaiskasvatuksesta korkeakouluun, on ollut viime vuodet melkoisessa muutoksen myllerryksessä. Ammatillisen koulutuksen reformi on otettu käyttöön, varhaiskasvatuslaki, lukiolaki ja laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä ovat lausuntokierroksella. MAOL teki oman lausuntonsa kahteen jälkimmäiseen lakiesitykseen. Ilahduttavaa oli, että joitakin hyviä kommentteja asiaan tuli suoraan jäsenistöltä. Kiitos niistä. Sitähän emme tiedä, vaikuttavatko lausunnot mihinkään, mutta koskaan ei saa luopua toivosta, että päättäjät kuuntelisivat. Edes tämän kerran.

Esityksissä on monia asioita, jotka koskettavat kaikkia kouluissa työskenteleviä. Heijastusvaikutukset sekä varhaiskasvatuksen että lukion puolelta siirtyvät nopeasti myös peruskouluunkin, joten siellä kannattaa olla hereillä. Mietitäänpä lukiota. Vaikuttaako kurssien muuttuminen opintopisteiksi sisältöihin tai opintojen organisointiin? Muuttuuko opetussuunnitelma? Miten pidetään huolta tasa-arvosta, kun lukioille tulee velvoite tarjota kursseja yhteistyössä korkeakoulun kanssa? Lähellä korkeakouluja sijaitsevalle lukiolle asia on jo tuttua, mutta miten haja-asutusalueella sijaitsevat lukiot hoitavat nämä opinnot. Verkossa varmaankin, mutta miten käy fysiikan ja kemian kivijalan, kokeellisuuden? Ylioppilastutkinnon rajattomasta uusimismahdollisuudesta lehdistö onkin saanut isoja otsikoita. Nyt on mahdollista uusia hyväksyttyä koetta yhden kerran, esityksessä ehdotetaan ääretöntä määrää, jos tutkinto on valmis. Hämmentävää ajatella, etteikö ykkösen ja äärettömän välillä olisi ollut muitakin lukuja valittavaksi.

Lakiesityksessä on monia muitakin kysymyksiä herättäviä kohtia, joihin MAOL pyrkii vaikuttamaan jäsenistönsä eduksi lausunnossaan ja myös lausuntokierroksen jälkeen. Laki tullee jossakin muodossa voimaan suunnitellusti, mutta ensi vuonna on taas uusi hallitus ja uusia ideoita.

Intoa ja jaksamista muutosten keskellä.

 


Sisällys

5   Pääkirjoitus: Kaiken takana on muutos, Kaisa Vähähyyppä

6   MAOL:n hallitus vuonna 2018, toimitus

8   Vaihdantalakikeskustelu, Sari Yrjänäinen ja Hannu Korhonen

14   Kohtaamisia Matikkamaassa 2, Hannu Korhonen, Anniina Hakkarainen, Rita Järvinen ja Anni Lampinen

19   Luovuus, koulu ja matematiikka, Hannu Korhonen

24   Arvioinnin kivijalat yleissivistävässä koulutuksessa – Mitä, miten, milloin ja miksi, Najat Ouakrim-Soivio

27   Teknologiateollisuus tutuksi, Roosa Päivärinta 8e, Seidi Ruokonen 8f sekä Antti Iivari

28  Neljän tieteen kisat 

36   Mitä ohjelmointikilpailuissa tehdään? Antti Laaksonen

38  Digitaalinen 4f Vihko tukee matemaattisen sisällön tuottamista, Tuomas Hentunen ja Petri Salmela

42  Monta reittiä maaliin, Matti Lattu ja Thomas Vikberg

45  Lukion kemian kansallisen opetussuunnitelman kehittyminen Suomen itsenäisyyden aikana, Juhani Vaskuri

50  Matematiikan osaamisen kasvava merkitys vakuutus- ja finanssisektorilla, Jukka Lempa

52  ”Matematik – en förunderlig resa” – Matematikbiennalen i Karlstad 2018, Jan-Anders Salenius

55  Animaatioita sähköisiin kokeisiin, taulukolla geometriaa, Hannu Mäkiö

57  Matematiikan ylioppilastehtävä 1927:6, Hannu Korhonen

58  Hattulan silloilta, Jukka O. Mattila

59  Kirjallisuutta: Suppeaa suhteellisuusteoriaa alusta alkaen, Teuvo Laurinolli

60   Vuoden opettaja: Sähkömagneettinen induktio kotikonstein, Kalle Vähä-Heikkilä

65   Matematiikan pulmasivu (pulmasivu ja ratkaisut)

66   Fysiikan pulmasivu (pulmasivu ja ratkaisut)

67   Kemian pulmasivu (pulmasivu ja ratkaisut)

 

Dimensio on MAOL:n painettu lehti. Dimensiot ovat luettavissa sähköisinä näköispainoksina vain MAOLin jäsenille www.maol.fi sivustolle kirjautumisen jälkeen. eDimensio on kaikille avoin verkkojulkaisu, jossa julkaistaan Dimension artikkeleita sekä ajankohtaisia asioita vuosien varrelta.

 

Lisää eDimensiossa

Dimensio 6/2018 , 11. joulukuu 2018 - 20:19
Dimensio 5/2018 , 24. lokakuu 2018 - 9:13
Millennium-palkinto Suomeen , 7. syyskuu 2018 - 10:21
Dimensio 4/2018 , 23. elokuu 2018 - 9:00
MAOL olemme me , 6. toukokuu 2018 - 15:16
Vuoden 2018 opettaja: Stadionilla jyrää , 6. toukokuu 2018 - 15:00
Dimensio 3/2018 , 6. toukokuu 2018 - 14:52
Luovuus, koulu ja matematiikka , 10. maaliskuu 2018 - 14:37
Teknologiateollisuus tutuksi , 10. maaliskuu 2018 - 12:16
Dimensio 2/2018 , 10. maaliskuu 2018 - 11:03
Faces of Women in Mathematics , 10. maaliskuu 2018 - 10:00
Luovuus matematiikassa , 11. helmikuu 2018 - 10:21
Kuka saa tuntea matematiikan ilon? , 11. helmikuu 2018 - 9:31
Analogiamalli sähköoppiin , 3. helmikuu 2018 - 9:30
Helsingin kerho 90 vuotta , 3. helmikuu 2018 - 9:20
Dimensio 1/2018 , 3. helmikuu 2018 - 9:00
Vuoden 2017 opettaja: Vesi, wasser, eau, voda , 19. marraskuu 2017 - 9:57
Dimensio 6/2017 , 19. marraskuu 2017 - 9:01
Opettaja artikkelin kirjoittajana , 16. marraskuu 2017 - 9:36
Dimensio 5/2017 , 29. lokakuu 2017 - 9:16
Laskukone vauvan aivoissa , 16. elokuu 2017 - 9:00
Mihin matematiikkaa tarvitaan , 16. elokuu 2017 - 9:00
Dimensio 4/2017 , 16. elokuu 2017 - 1:00
Dimensio 3/2017 , 23. huhtikuu 2017 - 9:00
Eurajoen vesitornin Foucault’n heiluri , 22. huhtikuu 2017 - 9:00
Historiaa, fysiikkaa ja fysiikan historiaa , 2. huhtikuu 2017 - 9:00
Dimensio 2/2017 , 31. maaliskuu 2017 - 9:00
Erään matematiikan vihaajan tunnustuksia , 2. helmikuu 2017 - 9:00